Nyhetsbrev Juni 2020

Kära Agape-vänner, Guds frid!
Sommaren närmar sig även i dessa Corona-tider där inget är som det brukar. Trots allt
pågår arbetet i Indien för fullt, fast på annat sätt. Skolorna är stängda och arbetet inriktas
på att hjälpa nödlidande. Tidigare i år skickade jag ett Nyhetsbrev till alla som har mejl med
en vädjan om extra stöd för arbetet. Resultatet blev på kort tid 27000 kronor och därefter
har ytterligare bidrag tillkommit. Situationen därute är svår och vill ni som nu får detta brev
också hjälpa till lite extra är vi tacksamma. Märk i så fall gåvan med ”Corona”.
Vi har inte kunnat hålla vårt planerade årsmöte, men hoppas kunna kalla till ett nytt efter sommaren. Gud välsigna
och bevara Er alla.

Varma hälsningar Jan Klehn, ordförande

Läs hela brevet här