Start

Svensk-Indiska Agape-missionen

JULHÄLSNING
Kära Agape-vänner
Julen närmar sig och alla har brått. Vill ändå ta tid med en
liten julhälsning till er alla.
Förr i tiden kunde man säga ”det går som tåget” eller ”Lika säkert
som ett brev på posten”.
Det duger inte längre.
Därför får ni en digital julhälsning. 
Tack för allt ni hittills gjort för arbetet i Indien.
Våra vänner mår bra och är just nu i full gång med utdelning av
”Julkorgar” till fattiga barn och familjer.
 
Bilden som bifogas är från skogen runt Kilppan. 
När solen lyser mot den stora boken
och det dessutom är snö på marken är det både vackert och lite
juligt.
 
Nu vill vi Önska Er alla
 
En Välsignad Jul och Ett Gott Nytt år 2023
 
Jan Klehn, ordförande
 

Kära Agape-vänner!

Julen närmar sig och nu är det redan Advent. Vill tacka er alla för året som snart ligger bakom.
Tack för stöd och förböner.
Vi fick god respons i förra nyhetsbrevet där vi vädjade till att fler tar emot brevet via mejl.
Det ger också bättre möjligheter att skicka ut snabba nyheter från Indien.
Titta går in på vår hemsida på Facebook. Det har blivit mer nyheter där. Observera dock att vi
inte berättar direkt om den evangeliska delen av arbetet. Det är svårt i Indien. Arbetet utåt sker
främst genom att göra gott bland befolkningen och samtidigt visa på Guds kärlek.
Nu hoppas jag att alla adresser blivit rätt, så att ni kommer med här i utskicket.

God Jul och Gott Nytt År 2023

Varma hälsningar
Jan Klehn, ordförande


 

Bild1

 

Vachan Sing Bandari med några av barnen vid skolan i hans hemby Bareth

 

I norra Indien bland Himalayas berg ligger delstaten Uttarakhand.

Att nå dit med evangeliet genom förkunnelse och praktisk hjälp är huvudsyftet för organisationen Agape. Den evangeliskt kristna hjälporganisationen startades officiellt 1980. Tio år tidigare upplevde den då nyfrälste hindupojken Vachan Singh Bhandari Guds kallelse att gå ut med evangeliet till sitt folk garhwalerna. Detta folk hade aldrig tidigare fått höra om Jesu Kristi kärleksbudskap.

I Agape:s skolor får barnen bra undervisning och en chans att lära känna Jesus.

GUDS KÄRLEK TILL INDIEN

Bild2

Hindustaden Rishikesh vy uppifrån floden Ganges

Agape har många medarbetare som är verksamma som pastorer, evangelister, lärare och socialarbetare på ett flertal platser i norra Indien, men även på andra platser runt omkring i Indien. Norra Indien är ett mycket starkt religiöst hinduiskt område och det finns endast 0,5 % kristna bland drygt 10 miljoner invånare i delstaten Uttaranchal. I staden Rishikesh, en av hinduismens heligaste platser, är det enligt lag förbjudet att ha en kristen kyrka

Allt detta gör att arbetet ofta är hårt och betungande. MEN GUDS VERK GÅR FRAMÅT! Bland annat tack vare många hängivna medarbetare och alla vänner i både Sverige och i andra länder som ber och offrar för arbetet bland Gahrwals folk.


 

Visste du

att Agape är en förkortning för ”The Association for Garhwal’s Advancement, Prosperity and Evangelisation”. Agape betyder ”underbar, ovillkorlig och självutgivande kärlek.” Agape Mission School är nu ansluten till Indiens instans för högre utbildning.


Om du vill stödja ekonomiskt är vårt     

Bankgiro: 735-2388

Plusgiro: 655797-9

Tack för Din gåva!

Din gåva går oavkortat till arbetet i Indien. Våra administrativa kostnader hålls nere på minimal nivå och alla i den svenska styrelsen arbetar ideellt.