Start

Svensk-Indiska Agape-missionen

Kära vänner!
 
Bifogar här senaste nyhetsbrevet (Juni 2021) från Agape Indien.
Tack för allt ni gjort och gör för vårt arbete.
Sköt om er och ha en skön sommar.
mvh
Jan Klehn

 

Bild1

 

Vachan Sing Bandari med några av barnen vid skolan i hans hemby Bareth

 

I norra Indien bland Himalayas berg ligger delstaten Uttarakhand.

Att nå dit med evangeliet genom förkunnelse och praktisk hjälp är huvudsyftet för organisationen Agape. Den evangeliskt kristna hjälporganisationen startades officiellt 1980. Tio år tidigare upplevde den då nyfrälste hindupojken Vachan Singh Bhandari Guds kallelse att gå ut med evangeliet till sitt folk garhwalerna. Detta folk hade aldrig tidigare fått höra om Jesu Kristi kärleksbudskap.

I Agape:s skolor får barnen bra undervisning och en chans att lära känna Jesus.

GUDS KÄRLEK TILL INDIEN

Bild2

Hindustaden Rishikesh vy uppifrån floden Ganges

Agape har många medarbetare som är verksamma som pastorer, evangelister, lärare och socialarbetare på ett flertal platser i norra Indien, men även på andra platser runt omkring i Indien. Norra Indien är ett mycket starkt religiöst hinduiskt område och det finns endast 0,5 % kristna bland drygt 10 miljoner invånare i delstaten Uttaranchal. I staden Rishikesh, en av hinduismens heligaste platser, är det enligt lag förbjudet att ha en kristen kyrka

Allt detta gör att arbetet ofta är hårt och betungande. MEN GUDS VERK GÅR FRAMÅT! Bland annat tack vare många hängivna medarbetare och alla vänner i både Sverige och i andra länder som ber och offrar för arbetet bland Gahrwals folk.


 

Visste du

att Agape är en förkortning för ”The Association for Garhwal’s Advancement, Prosperity and Evangelisation”. Agape betyder ”underbar, ovillkorlig och självutgivande kärlek.” Agape Mission School är nu ansluten till Indiens instans för högre utbildning.


Om du vill stödja ekonomiskt är vårt     

Bankgiro: 735-2388

Plusgiro: 655797-9

Tack för Din gåva!

Din gåva går oavkortat till arbetet i Indien. Våra administrativa kostnader hålls nere på minimal nivå och alla i den svenska styrelsen arbetar ideellt.