Våra skolor

Bild4

Prem Pathshala – Kärleksskolan

Prem Pathshala är Agape:s första skola. Den startades 1983 och har i dag över 400 elever i årskurserna 1-8. Eleverna är till största delen från fattiga familjer som oftast inte äger någon mark. Undervisningen och materialet är helt gratis. Skolan är enda möjligheten till undervisning för dessa barn. Den är godkänd av staten och har av de lokala myndigheterna under flera år fått utmärkelser för sina fina resultat. Barnen får förutom skolundervisning även lära sig om Jesu kärlek genom daglig bibelläsning, sång och bön. Skolan utvecklas mer och mer och Agape:s mål är att kunna hjälpa fler fattiga barn i området att kunna få gratis undervisning på Prem Pathshala.


Bild5

Några av de äldsta eleverna på skolan

Agape Mission School

På söndagarna används agape Mission Schools lokaler till att fira gudstjänst och som en mötesplats för ett 30-tal kristna. Genom dessa skolor når agape inte bara barnen i området utan även deras familjer. Båda skolorna är viktiga för att utbilda barnen i området och de utgör även en viktig funktion i att nå ut med evangeliet. Skolorna kan liknas vid en kanal som når ut med Jesu kärlek till både barnen och deras familjer.
Agape Mission School startades 1990 och har för närvarande över 750 elever i klasserna 1-12. Skolan är nu ansluten till ”The Indian Conucil for Secondary Education” och även på denna skola utmärker sig eleverna med mycket bra betyg vid de centrala proven. Eleverna får betala en viss avgift per termin vilket gör att barnen kommer från familjer som har det bättre ställt än hos de som går på Prem Pathshala.

Agapes tredje och senaste skola i Bareth startades i maj 2011 och har 167 elever

Senaste skolan i Bareth

Agape Bids Centre i Bareth startades 2011.

Från början kom endast några få barn. Fem år senare finns närmare 170 elever på skolan. De kommer från fem små byar i det högs belägna området i Himalaya i och kring Bareth. Eleverna får gratis undervisning, samt vägledning, skolmaterial och ett mål mat varje dag.

Bild6

Bild7
Eleverna i Bareth får ett mål mat varje dag. Här väntar några på sin tur medan Vachan S Bhandari fotograferar alla eleverna som samlats på gräset  utanför skolan.


Enligt grundaren Vachan S Bhandari startades samtliga skolor i syfte att ge kvalitativ utbildning åt fattiga barn med Jesu kärlek som grund.

Visionen för framtiden är att alla skolorna ska nå högsta standard upp till 12:e klass.

När detta skrivs (2016) uppfyller ingen av skolorna det kravet, men så är målsättningen.

– Vi önskar att se att alla våra elever inom alla områden i livet kan visa kärleken från Kristus genom sina liv. Min vision är också att starta fler sådana skolor om det är möjligt för mig, säger Vachan S Bhandari.


Detta kan du hjälpa till med

Det sker stora satsningar på båda skolorna för att uppfylla statens krav. För att bibehålla och utveckla Agapes skolor behövs investeringar i både byggnader och skolmaterial. Var gärna med och förbättra framtiden för barnen i Rishikesh och Bareth.