Nyhetsbrev-mars 2019

Kära Vänner för AGAPE missionen, Indien!
Så är tid för ännu ett Nyhetsbrev som vi hoppas ska bli till uppmuntran.
Vill också påminna om vårt årsmöte den 31/3-19 i Pingstkyrkan, Sandhem.
Mötet början med gudstjänst kl 10.30 och förhandlingsdelen kl 13.30. Däremellan serveras lunch i kyrkan för alla som anmäler sig.
Adressen står i början av Nyhetsbrevet. Välkomna
för styrelsen
Jan Klehn