Nyhetsbrev maj 2016

AGAPE NYHETSBREV MAJ 2016

Hälsning från Årsmötet i Vrigstad!
Svensk-Indiska Agapemissionen höll årsmöte i Vrigstad den 24 april
2016 och sänder här en hälsning till alla understödjare. Arbetet fortgår
och utvecklas på ett mycket fint sätt. Vi vill också tacka alla som på
olika sätt stödjer arbetet i Indien. Samtidigt vill vi påminna om att
Vachan S Bhandari med fru Firoza är inbjudna till Sverige och väntas
komma i slutet av augusti. Vi bokar just nu för fullt möten på olika håll under besöket som vi ser
fram emot. Kanske blir det ett besök i just den församling du tillhör?
Med detta vill vi önska alla allt gott samt Guds rika välsignelse. Behoven är fortsatt stora och vi är
därför tacksamma för Ditt stöd.
Varma hälsningar Styrelsen

Kära vänner till Agape-Indien!
Hälsningar i Jesu namn från Agape-Indien Familjen.
Vi har bett att familjer ska bli återupprättade för Guds verk och vi känner att Herren manar familjer
att söka hans ansikte för detta syfte. Jag ser i min ande att familjegrunden nu återuppbyggs i Jesu
namn.
Här i AGAPE-Indien familjen upplever vi också att Herren uppbygger oss genom Den helige Ande.
Trots alla svårigheter och problem, ser vi Hans verk i och genom oss. Alla ära till Gud fadern
genom hans son Jesus!
Här följer några kortfattade nyheter från olika AGAPE projekt.

AGAPE Mission school
I mars var 38 elever klara för sin ”All India” examen. Vi prisar Herren som låtit oss utbilda dem under de 11-12 år de varit hos oss. Deras resultat väntas klara i dagarna och vi hoppas på det bästa.
Den nya terminen började 4 april. Omkring 40 nya antogs till olika klasser, de flesta dock i förskola och dagis.
Såväl Agape Mission School och Prem Pathshala stänger för semester från tredje veckan i maj till första veckan i juli.
Några av våra fina lärare har lämnat oss av familjeskäl eller för bättre möjligheter. Därför behöver vi nu några goda kristna lärare.
Prem Pathshala
Under mars månad var det även examen för elever i Prem Pathshala och den nya terminen började samma tid där. Några nya elever har också tillkommit. Våra planer att starta en Engelsk medium utbildning på den skolan går vidare. Vi ber att detta ska bli möjligt så snart som möjligt för dessa behövande under priviligierade barn.
Agapes program för barnomsorg Brinnande böner behövs för detta program som tillgodoser behoven hos 280 barn varje dag.
Genom barnen nås familjerna också med Kristi kärlek.
Skolan i Bareth
Arbetet i Bareth fortsätter och gör intryck på hela samhället. Inom kort ska vi ha ett sommarläger för barn och unga i byn.
En del reparationer och underhåll pågår på centret. Men på grund av bristande ekonomi avvaktar vi med det planerade nya köket där.

Fältarbete
I slutet av mars och början av april genomfördes snabba besök på flera platser. Bland annat besöktes Banbassa, Bhood, Maholiya, Faizullaganj, Mailani, Ranjeetpur och Majhla.
Evangelium sprids och samhällens behov av förändring genom utvecklande projekt märktes i flera grupper. Vi kommer därför snart att starta utvecklingscentra på dessa platser.
För att det ska lyckas genomfördes träningsseminarier för 12 utvalda medarbetare i slutet av april månad i hallen på Prem Pathshala i Rishikesh. Om Gud vill kommer vi snart att starta dessa
centra. Det behövs medel för varje plats och vi räknar med att Gud och hans heliga ska förse oss.
Be för detta arbete. Tack.
Nyheter från familjen Bhandari
En kortare sjukdomsattack har härjat inom familjen. Vikrant blev inlagd för problem med sin mage och har fått behandling under fyra veckor. Vidush gick igenom en del allvarlig smärta i vänstra sida
av bröstet. Även han fick åka till sjukhuset och behandlades för muskelbristningar.
Firoza drabbades av smärta i sitt vänstra öra som krävde sjukhusvård. Även jag fick min beskärda del av buksmärtor och blev inlagd. Jag kunde varken äta eller dricka.
Vi tror, utöver sataniska attacker, så var dessa hälsoproblem en lärdom för oss att komma närmare den Store Läkaren, vår helare Gud!
Gudstjänstgemenskap
Gemenskapen i Dehra Dun, Rishikesh och andra platser fortsätter och är en källa till välsignelse för alla som delar gemenskapen med oss. De växer till i kunskapen om Guds Ord genom hans nåd. De troende fortsätter att ta emot fysiskt helande och andliga välsignelser.
Tack så mycket för era förböner!
Skogsbränder
Väldiga skogsbräder härjar staten Uttarakhand, min hemstat, de senaste veckorna (under april/maj) och vi ber om innerliga förböner. 60 procent av Uttarakhand utgörs av skog och 40 procent av
skogen påverkas av bränderna.
Armén, flygvapnet, Styrkan för nationella katastrofer, Delstatsregeringen och skogsarbetare – ett starkt team på runt 6000 man arbetar för att släcka bränderna. De lyckas till viss del men bränderna har påverkat omkring 1500 byar nära skogen liksom vilda djur, turismen och statens ekonomi.
Sju dödsoffer har rapporterats hittills och åtskilliga har skadats. Rök och smog täcker stora delar av staten. Vi behöver regn som kan dämpa bränderna. Ta med min stat i era förböner.
Tack.
Tack än en gång för Er kärleksfulla uppmuntran, fortsatta böner och generösa stöd.
Gud välsigna Er alla.
Er broder i Jesus Kristus
Vachan