Vårt arbete

AGAPE har för närvarande omkring 85 medarbetare som är verksamma som pastorer, evangelister, lärare och socialarbetare på ett flertal platser i norra Indien men även på andra platser runt omkring i Indien.

Norra Indien är ett mycket starkt religiöst hinduiskt område och i Uttaranchal finns det endast cirka 0.5 % kristna. I staden Rishikesh, en av hinduismens heligaste platser, är det enligt lag förbjudet att ha en kristen kyrka. Allt detta gör att arbetet ofta är hårt och betungande. MEN -GUDS VERK GÅR FRAMÅT! Bland annat tack vare många hängivna medarbetare och alla vänner i både Sverige och i andra länder som ber och offrar för arbetet bland Gahrwals folk.

Med hjälp av vår verksamhet bedriver vi även olika sorters socialt arbete. De evangelister som finns utplacerade ägnar stora delar av sin tid till att hjälpa människor med de behov som finns. Det finns olika typer av aktiviteter som hjälper till att sysselsätta människor, exempelvis sycenter och läsrum. Vi sänder även läkare och levererar medicin till byar som har långt till någon form av sjukvård. Det finns även planer på att starta upp en klinik i Vachans hemby, Bareth, som är i starkt behov av sjukvård.

LÄGESKARTA ÖVER AGAPES ARBETE I INDIEN

Agape bedriver arbete i sju olika delstater i Indien och Andamanerna, några finns
utmärkta på kartan nedan. Huvudarbetet finns norr om New Delhi:

Dehra Dun: Huvudkontor, familjen Bhandaris hem, bokshop och träningscenter.

Rishekesh: Skolorna Prem Pathsala, Bareth, agape Mission School, evangelisation och sycenter.

karta

VAR MED OCH STÖD VÅR VERKSAMHET

Alla våra bidragsgivare får vårt nyhetsbrev där vi ger information om vad som händer i Indien. Nyhetsbrevet utkommer 4-5 gånger/r.

Några av våra understödjare har valt att få vårt nyhetsbrev via e-post. Om ni vill ha nyhetsbrev via brev eller e-post och hjälpa oss dra ned portokostnaderna hör av er till Thomas eller Jan.

thomas.fredholm@hotmail.com

jan.klehn@live.se

Plusgiro: 65 57 97-9    Bankgiro: 735-2388

Tack för Din gåva!
Din gåva går oavkortat till arbetet i Indien. Våra administrativa kostnader hålls nere på minimal nivå och alla i den svenska styrelsen arbetar ideellt.