Evangelisation

EVANGELISATION

Evangelister

De utför ett hängivet pionjärarbete ibland under hot och förföljelse. agape ökar ständigt sin evangelist- och pastorsskara. De flesta arbetar runt omkring i de onådda områdena i norra Indien med både kyrkplantering och evangelisation. Det finns även evangelister på andra platser i landet. Det har startats omkring 40 församlingar sedan Agapes start.
På många platser finns idag evangelister, möten, spridning av kristen litteratur, läs- rum med mera. Många människor har kommit till tro genom Agapes evangelisation och evangelister. Människor som har blivit frälsta söker sig till omkringliggande bibelskolor för att sedan vittna om Jesus för sitt eget folk.


 

Det här kan du hjälpa till med

Agape har nu gjort det möjligt för privatpersoner samt kyrkor att stödja evangelister i både bön och underhåll och Agape vill uppmuntra er till denna möjlighet.

I oktober 2015 firades 25 års jubileum för Agape Mission School. Då invigdes även en ny hall samt fyra nya klassrum. På bilden Agapes svenska ordförande Thomas Fredholm med fru Gunilla

Bild3

SVENSK-INDISKA AGAPE-MISSIONEN

Den svenska stödorganisationen har varit officiellt verksam sedan 1985 då den bildades av framlidne pastor Hilding Fagerberg. Agape består av enskilda förebedjare och bidragsgivare runt om i Sverige. Den svenska styrelsen har som målsättning att stödja indiska Agape med allt tänkbart andligt, moraliskt, praktiskt och ekonomiskt stöd.

Din gåva går oavkortat till arbetet i Indien. Våra administrativa kostnader hålls på minimal nivå och alla i den svenska styrelsen arbetar ideellt.
SVENSK-INDISKA AGAPE-MISSIONEN