Extra Nyhetsbrev April 2018

Vänner!

Här får ni lite färsk information från vårt årsmöte i Agape.

Med vänlig hälsning,

Jan Klehn

Nyhetsbrevet som pdf