Nyhetsbrev Julen 2022

Kära Agape-vänner!

 

Julen närmar sig och nu är det redan Advent. Vill tacka er alla för året som snart ligger bakom.
Tack för stöd och förböner.
Vi fick god respons i förra nyhetsbrevet där vi vädjade till att fler tar emot brevet via mejl.
Det ger också bättre möjligheter att skicka ut snabba nyheter från Indien.
Titta går in på vår hemsida på Facebook. Det har blivit mer nyheter där. Observera dock att vi
inte berättar direkt om den evangeliska delen av arbetet. Det är svårt i Indien. Arbetet utåt sker
främst genom att göra gott bland befolkningen och samtidigt visa på Guds kärlek.
Nu hoppas jag att alla adresser blivit rätt, så att ni kommer med här i utskicket.

God Jul och Gott Nytt År 2023

Varma hälsningar
Jan Klehn, ordförande

Till Nyhetsbrevet