Sverigebesök 2016

Lyckad turné i Sverige

Förväntningarna som Vachan och Firoza Bhandari hade på höstens besök i Sverige infriades. Under en månad mellan 27 augusti och 25 september besökte paret 25 platser och församlingar i södra Sverige. De berättade båda att de var mycket nöjda med turen innan återresan från Landvetter den 27:e.
Firoza, som inte varit i Sverige på närmare tio år, upplevde också en skön avkoppling under besöket. Efter allt arbete i Indien som varit innan och allt som väntade när de återvände, njöt Firoza av en relativt lugn tid i Sverige.
Hon berättade också i mötena om operationen av hennes båda knän, som gjordes förra året, och tackade för allt stöd hon fått från Sverige.
Besöket började i Hishult och avslutades i Kortedala. Men trots att 25 möten avklarade fanns också tid för avkoppling. Vissa dagar var helt mötesfria. De fick då tillfälle till kortare utflykter i både skog och mark, såg tranor och älg, och andra intressanta saker. Och så hann de med ett par dygn ”ren” semester på Öland efter de första helgernas möten.

Svårare
Att boka upp möten på olika platser har med tiden visat sig bli allt svårare. Många församlingar har inga möten under veckan och upplever svårigheter att ta emot. I helgerna har en del andra arrangemang.
Trots allt gick det, tack vare mångas gästvänlighet och generositet, att genomföra ett meningsfullt besök. Makarna upplevde också att de välkomnades med öppna armar och stort intresse att lyssna till deras berättelser om vad Gud gör med skolorna och det evangeliska arbetet i norra Indien.
De offergåvor som samlades in på varje plats visade också på ett stort engagemang och varm kärlek till arbetet i Indien. Skolorna utvecklas positivt, trots många svårigheter, och det glada budskapet sprids genom infödda, trogna medarbetare och lärare.

Tack
Vachan och Firoza deltog också på ett styrelsemöte med Svensk-Indiska Agapemissionen dagen innan avresan. Vachan berättade då om det lyckade sverigebesöket och informerade om arbetet i Indien. Det finns både glädjeämnen och problem, förklarade han.
Mycket förbön och offer behövs därför även i fortsättningen.
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till på olika sätt. Alla församlingar som tog emot makarna och de offergåvor som samlades in. Vi hoppas kunna återkomma med nya besök inom ett par år. Mest av allt riktar vi ett tack för alla förböner från församlingar och enskilda. Fortsätt att be för arbetet. Det behövs.

Hälsningar från Styrelsen genom
Jan Klehn, vice ordförande
Firoza & Vachan

Firoza och Vachan Bhandari under besöket i Sverige.

Gammelskogen
Här är Firoza och Vachan på väg ut för en spännande promenad i Gammelskogen i Ryfors, Mullsjö, tillsammans med Margit och Jan Klehn.