Nyhetsbrev Mars 2017

Kära Agape-vänner!

Det har gått en tid sedan senaste Nyhetsbrevet från arbetet i Indien.Nu är det dags igen. Vi kan också se tillbaka på ett fint år med bättre insamlingsresultat än 2015. Detta beror till stor del på Vachan Singh Bhandaris besök här i Sverige som gav ett mycket fint resultat.

Arbetet fortgår och utvecklas. Vi hoppas ni vill fortsätta att be för detta.

Hälsningar från styrelsen genom  Jan Klehn

Klicka på länken nedan för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 170307