Nyhetsbrev dec.2016

Klicka på länken nedan för att se nyhetsbrevet i original som pdf.

nyhetsbrev-dec-2016

Hälsning från svenska Agapestyrelsen
Ett händelserikt år för Agape närmar sig sitt slut. Bland annat har vi haft ett mycket intressant besök av direktor Vachan S Bhandari med
fru Firoza i drygt 25 församlingar under hösten. Vi vill än en gång tacka alla som tagit emot vännerna och för de rika offer som samlats
in under deras turné.
Vi vill också tacka alla kära vänner som troget står med oss i offer och förböner. Fortsätt att be. Sist vill vi önska er en
GOD JUL och ETT
GOTT NYTT ÅR 2017.

Julen 2016
Kära bedjande vänner!
Tack för era förböner och stöd mitt i prövningar och utmaningar.
Det behövs för att vi ska orka fortsätta vidare och fullfölja den Guds kallelse vi fått.
Tack alla ni som står vid vår sida i allt.
Mitt i de utmaningar vi möter i dessa svåra tider, ger oss Herren nåd och visdom att gå vidare i hans tjänst.
Vår vision står fast att dela Jesu kärlek i ord och gärning, vittnesbörd och handling.
Nyligen for Vikrant (Babu) på en motorcykelexpedition i Himalaya tillsammans med ett team.
Målet var att dela Jesu kärlek med olika folk i det höga Himalaya.
Skolorna
arbetar vidare för att bära ut vittnesbördet om Jesu kärlek genom utbildning bland de
fattiga och behövande. Skolorna har hela tiden varit till stor välsignelse för såväl barnen
som deras föräldrar.
Men i dessa dagar har vi också mött allvarliga utmaningar som ligger lång bortom vår
fantasi. Vi vädjar därför till er om förbön så att en lösning kan nås. Ständigt möter vi
utmaningen att ha kvalificerade kristna lärare på våra skolor. Be att Herren ger oss de rätta
lärarna.

Fru Neelu Sharma har utnämnts till rektor för Prem Patshala.
En del förbittring och opposition mot beslutet har förekommit från en högre hinduisk lärare som själv vill ha uppdraget.
Vi har dock tydligt sagt att det rör sig om en kristen skola och enbart en kristen rektor ska leda den.
Vi har därför en del problem med den läraren.
Fru Ramini Bhandari fortsätter som rektor för Agape Mission School. Be för rektorerna.

Hälsovård och handel
Nu satsar vi också på att träna några av våra medarbetare att utföra allmän hälsovård.
Just nu genomgår fyra personer utbildning i grundläggande hälsovård. Det är en känd
kristen medicinskt högskola och sjukhus i Vellore i södra Indien som svarar för utbildningen.
Våra fyra medarbetare kommer efter utbildningen att vara utrustade att tjäna i dessa
uppgifter där de nu verkar. De välkomnas också bland befolkningen eftersom de betjänar dem.
Dessutom riktar vi vår uppmärksamhet på att träna andra av våra medarbetares
färdigheter inom handel, som kan hjälpa dem att bli ekonomiskt stabila och kunna fortsätta
evangelisera utan ekonomiska problem.

Framgång
Genom Herrens nåd ser vi ett mäktigt förvandlande arbete i många delar av vårt land där våra
medarbetare verkar. Nyligen fick vi se 27 familjer i en by som sysslat med stölder blev förvandlade av Jesus.
Pastor Anoop Samuel har besökt dem och lärt dem att respektera andras liv och egendom och visat dem
hur de med egna händer kan tjäna sitt uppehälle.
Nu har alla dessa familjer börjat tro på Jesus som frälsare och herre.
Med sina händers verk ärar de Herren i ande och sanning. Be för dessa människor som bor i byn Melaghat.
Be också att den våg av förföljelse som nu sprids över allt inte ska avskräcka oss från att
dela Jesu kärleksbudskap med andra. Era förböner behövs som skydd och säkerhet för
våra medarbetare och deras familjer som hela tiden lever under hot mot liv och egendom.
Be för Kurdan Lal och hans familj som genom våra medarbetare hört om Jesus som helbrägdagörare och frälsare.
Han har diabetes och dottern polio. När de hörde om Jesu kraft, förlitade de sig på honom och berördes av hans kärlek.
Kundal Lal känner sig bättre nu och dottern litar också på att Jesus ska förvandla hennes liv.

 

Köket i Bareth
Era förböner behövs också för ett nytt kök i Bareth att laga måltider i.
Det finns ett kök utomhus med ett tak över.
Men vi ska påbörja byggnationen av ett nytt kök så snart vi samlat tillräckligt med medel.

 

Ledarskapet
I mitten av oktober genomfördes en Agape Retreat och ett ledarskapsseminarium där
Herren mötte sitt folk på ett nytt sätt. Tacka Gud för vad han gjorde bland de mer än 60 deltagarna.
Från början av november kasserades 500 och 1000 sedlar och dessa kan inte användas längre.
Det har lett till en brist på kontanter som har påverkat gemene man. Alla har vi lite
ont om kontanter för dagligt bruk, vilket särskilt drabbat våra medarbetare ute på landet.
Vi hoppas att detta snart ska lösas.
Be för vårt ledarskap inom Agape som behöver detta mer än någonsin med tanke på alla
utmaningar de ställs inför. Be för deras andliga och
psykiska hälsa så att de kan leda sitt folk i rätt riktning som Herren vill.
Tack för er kärlek, förböner, uppmuntran och stöd på allt
sätt, alltid.
Era vänner i Kristus Vachan och Firoza