Nyhetsbrev mars 2016

AGAPE NYHETSBREV MARS 2016

Kära vänner till AGAPE Indien!

Herren har talat till mig från Psaltaren 11:3

När grundvalarna raseras, vad kan den rättfärdige göra?

Vilka är grundvalarna som raserats och förstörts dessa dagar?

Först grunden för vår tro som attackeras från alla håll. Det tycks som att inget undgår oss. Vad kan då vi som tror på Kristus, rättfärdiga, göra? Fundera på det.

Det andra är grundläggande familjevärderingar. Våra familjer är mål för den onde som använder alla tillgängliga medel. Värderingarna faller sönder. Kärlek, ömhet och respekt försvinner. Hur kan vi bevara familjerna. Inse detta och ge akt på tiden.

För det tredje tänker jag på grunden för vår gemenskap i kyrkor och församlingar. Gudstjänster, tillbedjan och tid för bön, bibelläsning och vår gemenskap med varandra har nästan försvunnit. Vi har ingen tid för varandra, ingen tid i veckorna för att samlas för bön, studera Ordet, vittna för andra eller uppmuntra varandra i tron.

Det finns inte tid att besöka sjuka, ensamma, svaga, föräldralösa och änkor, fattiga och andra behövande. Vi är för upptagna eller bryr oss inte. Varför skulle vi inte samlas ofta, så ofta som möjligt. Kanske varje dag, vecka eller månad? Eller räcker det att bara samlas till en gudstjänst i veckan på söndagen?

Vad vore rätt att göra?

Ånger! Verklig ånger hjälper oss att bygga upp grunden för tron, familjerna och gemenskapen. Låt oss ångra våra synder och allt vi missat som orsakat en sådan förvirring i vår tro, våra familjer och vår gemenskap.

Återvända! Om vi önskar att vår tro, våra familjer och vår gemenskap ska återuppbyggas, måste vi återvända till platsen där Herren först mötte oss. Låt oss gå tillbaka till platsen för bön, gemenskap, kärlek och andliga värden, enhet och vittnesbörd. Det innebär att ära och uppskatta andra mer än oss själva.

Återupprätta. Vi måste förlåta och upprätta vad som kan återupprättas. Vi har alla missat vårt mål, vi har sårat andra och blivit sårade. Därför behöver vi söka förlåtelse hos dem som vi medvetet eller omedvetet sårat samt förlåta dem som sårat oss. Alla behöver vi Jesu renande blod och hans nåd. Vi måste visa Jesu kärlek, Agape-käleken.

Jo, vi kan bygga upp grunderna ingen för vår tro, familjer och gemenskapen. Må Jesus, vår Herre, hjälpa oss med detta. Amen!

Nu några nyheter från våra olika AGAPE projekt:

AGAPE MISSION SCHOOL

Skolan nu tjänat under 25 år för befolkningen i Rishikesh. Målet och visionen är att barnen ska få kvalitativ utbildning men också lära känna Jesu kärlek. Vi tackar Gud att många kommit och berättat om välsignelser de fått under de många år skolan funnits.

Den nya akademiska delen. Vi tackar Gud för allt han gett oss. När vi behövde flera klassrum och ett kapell att samlas i, tackar vi Honom att han gjorde det möjligt för oss att bli färdiga för invigning till den 14 oktober 2015. Den nya delen har blivit en stor välsignelse för hela skolan.

Under mars månad är 38 elever klara för ”All India” examen. Vi tackar Herren som låtit oss forma deras liv under så många år. Och nu har tiden kommit för dem att ta steget ut i livet och sprida ljuset. Be för dessa ungdomar!

 

PREM PATHSHALA

Även för elever på Prem Pathshala är det snart tid för avslutning. Nästa termin startar från och med april. Tanken är att långsamt föra in engelska medium mönstret i utbildningen för barnen på skolan. Även om detta innebär många utmaningar är det inte omöjligt. Skolan har hjälpt de mest behövande och minst priviligierade barnen och tänker fortsätta så.

Be att vi kan fortsätta sprida Agape-kärleken som hittills.

BIDS Ministry, skolan och arbetet i Bareth.

Skolan där, som betjänar fem byar och 167 elever i bergen, växer dag för dag.

Hälso- och tandvård ordnades i ett läger för invånarna i Bareth och byarna däromkring, som under lång tid begärt att få vårdcentral. Det medicinska lägret blev därför en stor välsignelse för människorna där. En liten flicka som fått tuberkulos från sin farfar har lidit, men fick sin diagnos och sändes iväg för fortsatt behandling.

Varje kärleksfull handling för oss närmare hjärtat på folket däruppe.

Även ett läger för mammor som har barn i vår skola där har genomförts. Kvinnorna i bergen utgör ryggraden i samhället där. Vi fick chans att träffa dem för överläggningar och samtal. Mammorna öppnade sina hjärtan för att dela sina bekymmer med oss. Be att vi kan fortsätta leda dem närmare Guds kärlek. Ungt Lärjungaskap har arrangerats för Ungdomsgruppen i Bareth. Dessa unga män leddes genom en kurs i ämnet ”Vi är en ny generation” och fick lära sig mycket om att vara nya skapelser i Kristus. Några av dem är ivriga att växa in i djupare lärjungaskap.

AGAPESKOLORNAS BARNOMSORG

Är ett allomfattande barnomsorgscenter som ger en stor möjlighet att nå 280 familjer regelbundet med Jesu kärlek. Inte endast barnen får hjälp, deras familjer berörs också av kärleksfull omsorg. Om det finns många berättelser:

En sådan berättelse rör en flicka på 14 år, Aashika. Vi upptäckte att hennes mamma var besatt av demoner som plågade henne svårt. Hela familjen led av detta. Men vi bad tillsammans för henne och Herren löste henne. Nu växer hela familjen i sin tro. Fortsätt att be för dem.

Deepanshu är en pojke som tror på bönens kraft. Hans två år gamla syster har problem med benen och kan inte gå. Han berättade för sin familj om bönens kraft. Nu kommer familjen till vår gemenskap och förväntar sig ett under. Be att flickan ska bli botad.

EVANGELISKA ARBETET

Agapes medarbetare gör sitt bästa för att sprida de goda nyheterna samt hjälpa människor, fylla deras behov och lindra deras problem.

Anoop Samuel, vår koordinator för arbetet delar följande:

”En dag när jag delade de goda nyheterna genöm litteratur i byn Garighaat träffade jag smederna Iqbal och Ravinder. De berättade att deras familjer levde i hopplöshet och modlöshet. När jag frågade om orsaken förklarade de att var barnlösa efter många års äktenskap. De gjorde allt för att få barn, bland annat med häxdoktorer utan framgång. Ravinder funderade på att skilja sig och gifta sig med en ny kvinna.

I den situationen förde Gud min fru och mig i kontakt med männen. Vi bad också tillsammans med dem och försäkrade att om de trodde på Jesu skapande kraft skulle de välsignas med barn. Och Gud belönade deras tro och drygt nio månader senare fick båda familjerna underbara barn. Detta var ett otroligt under för dessa. Gud blev plötslig verklig och visade sin mäktiga kraft för dem. Jesus förvandlade deras skamliga situation och gav dem sin glädje och frid.”

Händelsen blev vändpunkten för dem och de lämnade sina liv till Jesus Kristus. Idag är familjerna aktiva medlemmar i en levande gemenskap. Gud välsignade Iqbal med två underbara barn och Ravinder fick en son. All ära till Gud.

Gemenskapen i Dehra Dun, Rishikesh och andra orter växer genom Guds nåd. Antalet som deltar i samlingarna ökar och människor blir helade och andligt välsignade.

Tack för era förböner och stöd. Fortsätt att be för det pågående AGAPE arbetet i norra Indien. Med önskan om seger och Jesu uppståndelsekraft,

Er broder i Kristus. Vachan

 

 

Ordförande: Tomas Fredholm
tomfred@telia.com
Kaspers Väg 12
565 94 Sandhem
Tel: 0515-760422

Kassör: Ann-Marie Carlzon
carlzon@outlook.com
Björsäters-Qvarntorp 1
542 95 Mariestad
Tel: 0501-341 47

Direktor: Vachan S. Bhandari
agapeindia@gmail.com
173-C Raipur Road, Kishanpur
P.O Rajpur, Dehra Dun,
U.A 248009 INDIA

www.svensk-indiskaagape-missionen.se
Plusgiro: 655797-9,
Bankgiro: 735-2388