Nyhetsbrev Julen 2021

Kära Agape vänner!
 
Bifogar Nyhetsbrev för Julen 2021. Vill också tacka alla för allt stöd under det gångna året.
Många har gjort större eller mindre extra satsningar. Det betyder allt för våra vänner i Indien.
Tack.
Önskar Er också God Jul och Gott Nytt år 2022.
 
mvh
Jan Klehn, ordförande, Sverige