Nyhetsbrev-Aug.2016

Kära understödjare!logo
Med det här Nyhetsbrevet vill styrelsen för Svensk-Indiska
Agapemissionen tacka alla enskilda understödjare samt
församlingar och grupper som står bakom arbetet.
I slutet av augusti väntas Vachan S Bhandari tillsammans med
sin hustru, Firoza, besöka Sverige under omkring en månad. De
besöker vänner, understödjare och församlingar i stora delar av södra Sverige med början den 27 augusti i Hishult. Sista mötet blir i Kortedala den 25 september. De kommer även att delta i styrelsemöte den 26 september innan de återvänder till Indien.
Hela programmet ser ut enligt följande:

Vecka 35
Lördag 27/8 kl 18.00 Trånget, Saron, Hishult
Söndag kl 10.00 Älmhults Missionskyrka
kl 18.00 Pingstkyrkan, Sösdala

Vecka 36
Under vecka 36 besök på Erikshjälpen
Torsdag 1/9 kl 19.00 Pingstkyrkan, Marieholm
Lördag 3/9 kl 19.00 Filadelfia, Skillingaryd
Söndag 4/9 kl 10.00 Missionskyrkan, Hillerstorp
kl 17.00 Allianskyrkan, Furusjö, med Sångarbröderna

Vecka 37
Torsdag 8/9 kl 19.00 Missionskyrkan, Bockara
Lördag 10/9 kl 18.00 Filadelfia, Ljung-Annelund
Söndag 11/9 kl 10.00 Missionskyrkan, Vrigstad
kl 18.00 Gamla Hjälmseryd

Vecka 38
Tisdag 11/9 kl 19.00 Pingstkyrkan, Sandhem
Onsdag 12/9 kl 19.00 Filadelfia, Dalum
Torsdag 15/9 kl 19.00 Korskyrkan, Åsarp
Fredag 16/9 kl 19.00 Betania, Anten
Lördag 17/9 kl 18.00 Ringsbacken
Söndag 18/9 kl 10.30 Pingstkyrkan, Lugnås
kl 18.00 Filadelfia, Forshem

Vecka 39
Tisdag 20/9 kl 11.00 Lidköping, grupp
kl 19.00 Filadelfia, Älgarås
Onsdag 21/9 kl 18.00 Mariestad (styrelsen)
Torsdag 22/9 kl 19.00 Allianskyrkan, Falköping
Fredag 23/9 kl18.00 Salem, Larv (Indienkväll)
Lördag 24/9 kl 19.00 Trangärdets Missionshus
Söndag 25/9 kl 11.00 Kortedala Bönecenter

Vecka 40
Måndag 26/9 kl 12.00 Agapestyrelsen, Trädet
Tisdag 27/9 Hemresa från Landvetter

Vi uppmanar alla intresserade att besöka någon eller några av samlingarna i din närhet. Vi hoppas också på ert fortsatta stöd i bön och offer.

Varma hälsningar från Styrelsen för Svensk-Indiska Agapemissionen

AGAPE NYHETSBREV AUGUSTI 2016

VachanNytt besök med stora förväntningar
Vachan och Firoza berättar att de förväntar sig en hel del av besöket i Sverige den här gången.

Det är också omkring tio år sedan Firoza varit med på en resa till Sverige.
Först och främst ser de fram emot att träffa och besöka gamla vänner samt ha en meningsfull gemenskap med dem.
Men de hoppas också få nya vänner som de kan skapa hjärtliga relationer till i syfte att stödja det pågående arbetet med Agape i Indien.

Ha roligt
”Vi önskar också besöka platser och församlingar vi tidigare besökt för att dela med oss om arbetet och förhoppningsvis få ännu mera stöd och förböner för Agape Indien”, förklarar Vachan.
Dessutom vill de, om möjligt, besöka nya platser, församlingar eller grupper de aldrig mött tidigare och göra dem uppmärksamma på arbetet med AGAPE och därmed öka stödet och förbönerna ytterligare.
”Slutligen hoppas vi på att få ha roligt i gemenskapen med våra bröder och systrar i tron samt njuta av skönheten i naturen och gästfriheten i Sverige”, säger Vachan.
Nya projekt
Det här Nyhetsbrevet innehåller inga rapporter om arbetet med AGAPE i Indien. Istället tänker Vachan och Firoza dela med sig av detta personligen under besöket. De kommer då att berätta om de olika projekten och behoven.
”Vi vill även berätta om planerna på ett nytt center till Guds ära dit människor kan komma och finna vila för både själ och kropp. Även ett nytt center för behövande barn och deras utbildning är något vi vill informera om, framhåller Vachan.
I samlingarna kommer också Firoza att under några minuter berätta om sin egen hälsa samt all hjälp hon fått från Herren tack vare alla förböner under det senaste året.

www.svensk-indiskaagape-missionen.se
Plusgiro: 655797-9,
Bankgiro: 735-2388