Nyhetsbrev sep. 2015

Kära vänner, hälsningar i Jesu underbara namn.

Det var en välsignelse för mig att få besöka Sverige och Tyskland under augusti månad och då möta en del av er, speciellt styrelsen. Jag är tacksam för all uppmuntran jag möttes av hos dem jag besökte. Nu har jag återvänt hem.

Monsunregnen pågår fortfarande men väntas avta snart. Regnet hindrar framkomligheten på vägarna speciellt till Bareth och andra höga platser där jordskred och skador på vägarna är allvarligast.

Agape Mission School

i Rishikesh klarar sig utmärkt i alla landsomfattande granskningar. Samtliga studenter fick goda betyg. Men skolan behöver extra klassrum eftersom antalet elever har passerat 700 och nuvarande kapaciteten är maximalt 500. Möjlighet att bygga fler klassrum finns längs en korridor. Vi ber för medel till ytterligare åtta klassrum samt en examenshall.

Prem Pathsahala

utmärkte sig också i de statliga undersökningarna. Skolan har starkt påverkat tusentals barn under de senaste 30 årens arbete i Rishikesh. Det föreligger behov att uppgradera med engelsk undervisning, något som efterfrågas av föräldrarna. Men de flesta av barnen kommer från fattiga familjer som inte har råd med engelsk mellanstadium.

Om vi uppgraderar vet föräldrarna att vi genomför detta utan att lägga allt för stor ekonomisk börda på dem så att barnen kan få engelsk undervisning. Vi funderar över detta nu. Prem Pathshala når många av de mest behövande och fattiga i samhället.

Agape barnavårdsprogram

är ett alltomfattande barnavårdscenter som når cirka 280 familjer med Jesu kärlek. När barnen får hjälp berörs även familjerna. Det finns många berättelser att dela här. En av dessa berättar om hur Kirans familj hjälptes.

Kiran är en flicka på 15 år som tillhör en fattig familj. Ännu idag anses en flicka utgöra en börda för många familjer i Indien. Kirans icke skrivkunniga föräldrar beslöt redan innan hon fyllt 15 att gifta bort henne. När vi hörde detta beslöt vi att ingripa eftersom Kiran deltog i vårt barnavårdsprogram. Vi samtalade, sökte övertyga och bad med föräldrarna att de skulle ändra sitt beslut. Och nu fortsätter Kiran i vår omsorg och går även i skolan här.

BIDS in Bareth

fortsätter sitt arbete för barn och kvinnor där liksom i byarna runt omkring. Himalaya Barn center når över 165 barns familjer med kärleksfull omsorg. Nyligen tränades 50 kvinnor i att utveckla köksträdgårdar för att odla hälsosamma och nyttiga grönsaker. De unga organiseras för att delta i Bibelklubben och grundläggande sporter.

Kvinnorna som förlorade sina unga makar i de snabba översvämningarna för två år sedan kommer också att ges möjligheter att stödja sina familjer. En vävkurs är på gång och nu behövs vävstolar och olika material för vävning.

Som ett resultat av dessa utvecklingsprojekt dras människor till Jesus och Agape gemenskapen fortsätter att växa. Under sommaren deltog omkring 500 i semesterbibelskolorna i Rishikesh och Bareth och fick lära mer om Jesus.