Nyhetsbrev Sep 2021

Kära vänner!
Hoppas att ni alla mår bra i dessa tider. Arbetet i Indien pågår för fullt, trots svårigheter.
Fortsätt att be för dem. Bif. senaste Nyhetsbrevet som förhoppningsvis kan inspirera dig för arbetet.
Hälsningar samt Guds Välsignelse
 
Jan Klehn, ordförande