Socialt arbete

Hjälp där behoven finns

 

Bild8

En fattig kvinna i Rishikesh vädjar om hjälp.

Det här kan du hjälpa till med
Agape bedriver olika sorters socialt arbete. De medarbetare som finns utplacerade ägnar stora delar av sin tid till att hjälpa människor med de behov som finns. Olika typer av aktiviteter finns som hjälper till att sysselsätta människor, exempelvis sycenter och läsrum. ”Pearl Fellowship” – Pärlans Gemenskap är ett  arbete som syftar till att upprätta och hjälpa kvinnor i det indiska samhället. Arbetet leds av Saroja Bhandari och kvinnorna samlas på lördagar för att dela gemenskap, studera bibeln samt att be. Även de behövande tas om hand. Agape sänder även läkare och levererar medicin till byar som har långt till någon form av sjukvård.

Var med och stöd Agape i de planer som finns för sjukvårdssatsningar och andra sociala insatser för de fattiga i norra Indien.