Start

Svensk-Indiska Agape-missionen

 
Kära Agape-vänner!
 
Det har blivit sommar och är skönt och vackert ute. Men tyvärr är det fortfarande knepigt att göra vissa saker på grund av Coronan. I Indien är, som framgår av detta brev, situationen än värre. Tänk på våra vänner där som kämpar hårt för att hjälpa andra. 
Ha nu en skön sommar och skönt väl om  Er.
Önskar alla Guds välsignelse.
Med vänlig hälsning,
Jan Klehn, ordförande, Agape- Sverige
Kära vänner!
Det händer mycket just nu och tiden är svår för många. Det gäller inte minst i Indien. (Se bifogade brev från Vikrant)
Kan du hjälpa till med ett bidrag, så skicka detta snarast via bankgiro 735-2388 eller swish 1233381399.
Märk med ”Corona”.
Tack på förhand och Gud välsigna Er.
Med vänlig hälsning,
Jan Klehn

 


Årsmöte 2020

På grund av det rådande läget har styrelsen beslutat att ställa in det planerade årsmötet den 19 april i Sösdala. Vi avvaktar och återkommer med besked om när vi kan samlas.

 


 

Bild1

 

Vachan Sing Bandari med några av barnen vid skolan i hans hemby Bareth

 

I norra Indien bland Himalayas berg ligger delstaten Uttarakhand.

Att nå dit med evangeliet genom förkunnelse och praktisk hjälp är huvudsyftet för organisationen Agape. Den evangeliskt kristna hjälporganisationen startades officiellt 1980. Tio år tidigare upplevde den då nyfrälste hindupojken Vachan Singh Bhandari Guds kallelse att gå ut med evangeliet till sitt folk garhwalerna. Detta folk hade aldrig tidigare fått höra om Jesu Kristi kärleksbudskap.

I Agape:s skolor får barnen bra undervisning och en chans att lära känna Jesus.

GUDS KÄRLEK TILL INDIEN

Bild2

Hindustaden Rishikesh vy uppifrån floden Ganges

Agape har många medarbetare som är verksamma som pastorer, evangelister, lärare och socialarbetare på ett flertal platser i norra Indien, men även på andra platser runt omkring i Indien. Norra Indien är ett mycket starkt religiöst hinduiskt område och det finns endast 0,5 % kristna bland drygt 10 miljoner invånare i delstaten Uttaranchal. I staden Rishikesh, en av hinduismens heligaste platser, är det enligt lag förbjudet att ha en kristen kyrka

Allt detta gör att arbetet ofta är hårt och betungande. MEN GUDS VERK GÅR FRAMÅT! Bland annat tack vare många hängivna medarbetare och alla vänner i både Sverige och i andra länder som ber och offrar för arbetet bland Gahrwals folk.


 

Visste du

att Agape är en förkortning för ”The Association for Garhwal’s Advancement, Prosperity and Evangelisation”. Agape betyder ”underbar, ovillkorlig och självutgivande kärlek.” Agape Mission School är nu ansluten till Indiens instans för högre utbildning.


Om du vill stödja ekonomiskt är vårt     

Bankgiro: 735-2388

Plusgiro: 655797-9

Tack för Din gåva!

Din gåva går oavkortat till arbetet i Indien. Våra administrativa kostnader hålls nere på minimal nivå och alla i den svenska styrelsen arbetar ideellt.